Di chuyển tiện lợi - Không lo về giá

 • VTaxi luôn đảm bảo khách hàng đặt xe với giá cước rẻ nhất thị trường. Với hệ thống đối tác tài xế khắp Việt Nam, VTaxi giúp bạn di chuyển mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • Xe 4 chỗ
  Xe taxi
  Xe 7 chỗ
  Xe máy

Trở thành đối tác tài xế cùng VTaxi

 • Tăng cơ hội, tăng thu nhập cùng VTaxi, đảm bảo quyền lợi của tài xế luôn tốt nhất trong các hãng gọi xe công nghệ. Chúng tôi luôn lắng nghe và thay đổi nhanh chóng để song hành cùng tài xế phục vụ khách hàng tốt nhất.
 • Tài xế ô tô
  Tài xế xe máy
Cước phí dịch vụ vận chuyển
VTaxi đã triển khai dịch vụ gọi xe tại các tỉnh thành cả nước

VTaxi - xe 4 chỗ

Nhanh chóng - Thuận tiện - An toàn trên mọi cung đường
Giá mở cửa 2km đầu tiên 7 phút đâu tiên

28.000đ

Giá km tiếp theo Dưới 12km

10.000đ

Giá km tiếp theo Trên 12km

9.500đ

Phí thời gian

500đ

Phụ phí đêm Từ 22:00 - 5:59

20.000đ

Đổi điểm đến

10.000đ

Nhiều điểm đến Hơn 1 điểm đến

10.000đ

Phí hẹn giờ Hẹn giờ đón

10.000đ

Lưu ý: -Phụ phí ban đêm áp dụng từ 22:00 đến 05:59 mỗi ngày. -Phí thời gian sẽ được tính 500đ ( đối với xe máy là 300đ) cho mỗi phút tiếp theo. -Giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

VTaxi - xe 4 chỗ

Nhanh chóng - Thuận tiện - An toàn trên mọi cung đường
Giá mở cửa 2km đầu tiên 7 phút đâu tiên

26.000đ

Giá km tiếp theo Dưới 12km

10.000đ

Giá km tiếp theo Trên 12km

9.500đ

Phí thời gian

500đ

Phụ phí đêm Từ 22:00 - 5:59

20.000đ

Đổi điểm đến

10.000đ

Nhiều điểm đến Hơn 1 điểm đến

10.000đ

Phí hẹn giờ Hẹn giờ đón

10.000đ

Lưu ý: -Phụ phí ban đêm áp dụng từ 22:00 đến 05:59 mỗi ngày. -Phí thời gian sẽ được tính 500đ cho mỗi phút tiếp theo. -Giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

VTaxi - xe 4 chỗ

Nhanh chóng - Thuận tiện - An toàn trên mọi cung đường
Giá mở cửa 2km đầu tiên 7 phút đâu tiên

28.000đ

Giá km tiếp theo Dưới 12km

10.000đ

Giá km tiếp theo Trên 12km

9.500đ

Phí thời gian

500đ

Phụ phí đêm Từ 22:00 - 5:59

20.000đ

Đổi điểm đến

10.000đ

Nhiều điểm đến Hơn 1 điểm đến

10.000đ

Phí hẹn giờ Hẹn giờ đón

10.000đ

Lưu ý: -Phụ phí ban đêm áp dụng từ 22:00 đến 05:59 mỗi ngày. -Phí thời gian sẽ được tính 500đ cho mỗi phút tiếp theo. -Giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

VTaxi - xe 4 chỗ

Nhanh chóng - Thuận tiện - An toàn trên mọi cung đường
Giá mở cửa 2km đầu tiên 7 phút đâu tiên

15.000đ

Giá km tiếp theo Dưới 12km

12.000đ

Giá km tiếp theo Trên 12km

10.500đ

Phí thời gian

330đ

Phụ phí đêm Từ 22:00 - 5:59

10.000đ

Đổi điểm đến

10.000đ

Nhiều điểm đến Hơn 1 điểm đến

10.000đ

Phí hẹn giờ Hẹn giờ đón

10.000đ

Lưu ý: -Phụ phí ban đêm áp dụng từ 22:00 đến 05:59 mỗi ngày. -Phí thời gian sẽ được tính 330đ cho mỗi phút tiếp theo. -Giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

VTaxi - xe 4 chỗ

Nhanh chóng - Thuận tiện - An toàn trên mọi cung đường
Giá mở cửa 2km đầu tiên 7 phút đâu tiên

15.000đ

Giá km tiếp theo Dưới 12km

12.000đ

Giá km tiếp theo Trên 12km

10.500đ

Phí thời gian

330đ

Phụ phí đêm Từ 22:00 - 5:59

10.000đ

Đổi điểm đến

10.000đ

Nhiều điểm đến Hơn 1 điểm đến

10.000đ

Phí hẹn giờ Hẹn giờ đón

10.000đ

Lưu ý: -Phụ phí ban đêm áp dụng từ 22:00 đến 05:59 mỗi ngày. -Phí thời gian sẽ được tính 330đ cho mỗi phút tiếp theo. -Giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

VTaxi - xe 4 chỗ

Nhanh chóng - Thuận tiện - An toàn trên mọi cung đường
Giá mở cửa 2km đầu tiên 7 phút đâu tiên

15.000đ

Giá km tiếp theo Dưới 12km

12.000đ

Giá km tiếp theo Trên 12km

9.000đ

Phí thời gian

500đ

Phụ phí đêm Từ 22:00 - 5:59

10.000đ

Đổi điểm đến

10.000đ

Nhiều điểm đến Hơn 1 điểm đến

10.000đ

Phí hẹn giờ Hẹn giờ đón

10.000đ

Lưu ý: -Phụ phí ban đêm áp dụng từ 22:00 đến 05:59 mỗi ngày. -Phí thời gian sẽ được tính 500đ cho mỗi phút tiếp theo. -Giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

VTaxi - xe 4 chỗ

Nhanh chóng - Thuận tiện - An toàn trên mọi cung đường
Giá mở cửa 2km đầu tiên 7 phút đâu tiên

28.000đ

Giá km tiếp theo Dưới 12km

10.000đ

Giá km tiếp theo Trên 12km

9.500đ

Phí thời gian

500đ

Phụ phí đêm Từ 22:00 - 5:59

20.000đ

Đổi điểm đến

10.000đ

Nhiều điểm đến Hơn 1 điểm đến

10.000đ

Phí hẹn giờ Hẹn giờ đón

10.000đ

Lưu ý: -Phụ phí ban đêm áp dụng từ 22:00 đến 05:59 mỗi ngày. -Phí thời gian sẽ được tính 500đ cho mỗi phút tiếp theo. -Giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

VTaxi - xe 4 chỗ

Nhanh chóng - Thuận tiện - An toàn trên mọi cung đường
Giá mở cửa 2km đầu tiên 7 phút đâu tiên

28.000đ

Giá km tiếp theo Dưới 12km

10.000đ

Giá km tiếp theo Trên 12km

9.500đ

Phí thời gian

500đ

Phụ phí đêm Từ 22:00 - 5:59

20.000đ

Đổi điểm đến

10.000đ

Nhiều điểm đến Hơn 1 điểm đến

10.000đ

Phí hẹn giờ Hẹn giờ đón

10.000đ

Lưu ý: -Phụ phí ban đêm áp dụng từ 22:00 đến 05:59 mỗi ngày. -Phí thời gian sẽ được tính 500đ cho mỗi phút tiếp theo. -Giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.